Thai Personal Data Protection Regulation

แหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ พรบ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่ผมสร้างขึ้นมาเพื่อแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้กับผู้รู้ และคนในสังคม เพื่อช่วยให้องค์กรต่างๆสามารถเข้าใจและเตรียมความพร้อมกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆของ พรบ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลบนเวบนี้มาจากการรวบรวมความรู้ การตีความกฎหมาย และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้กันกับเพื่อนและผู้รู้ในประเทศไทย หากใครสนใจจะแลกเปลี่ยนความรู้กันเพิ่มเติม เรามีกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องนี้อยู่บน Facebook ชื่อ Thai PDP Connect