โครงการ Digital Identity ประเทศไทย

จุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการมาถึงแล้ว

วันนี้ วันที่ 20 ตุลาคม 2560 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการเพื่อผลักดันเรื่องนี้โดยองค์ประกอบของกรรมการมีทั้งภาครัฐและเอกชน อย่างเป็นทางการ ถือเป็นฤกษ์ดี ผมจึงจะขอใช้โอกาสนี้ เริ่มต้นบันทึกเส้นทางการเดินของโครงการนี้จากมุมมองของผม

คำสั่งที่ออกมาวันนี้ มีที่มาจากเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ได้มีการจัดการประชุมขึ้นที่กระทรวงการคลัง โดยมีคนที่เกี่ยวข้องมากมายทั้งรัฐและเอกชน มาร่วมกันเพื่อ formally kick-off จุดเริ่มต้นของโครงการ Digital Identity ที่ได้มีการพยายามผลักดันและออกแบบมานานหลายเดือน

Disclaimer: เนื้อหาบนเวบนี้ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ เป็นเนื้อหาทางวิชาการ ของผู้เขียน ไม่ใช่ official statement ของกรรมการ หรือของผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เนื้อหาในบทความที่เกี่ยวข้อง เขียนขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจจากมุมมองของผู้เขียน เพื่อให้ทุกคนในสังคมที่สนใจ สามารถเข้าถึงได้โดยทั่วกัน เนื่องจากผมคิดว่าโครงการนี้สำคัญมากและเกี่ยวข้องกับทุกคนในสังคมไทย จึงอยากที่จะถ่ายทอดสิ่งที่ถ่ายทอดได้ ให้คนอื่นๆที่ไม่ได้มีเวลามาร่วมผลักดันสิ่งนี้ โครงการนี้มีผู้ร่วมกันทำมากมาย สิ่งที่ผมเขียนจึงย่อมมิใช่ข้อมูลทั้งหมด จึงขอให้ผู้อ่านเข้าใจไว้ตรงนี้ด้วย

เนื้อหาจากหน้านี้ จะเน้นพูดถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ว่าเดินทางไปถึงไหน จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ผมจะเขียนเนื้อหาส่วนวิชาการที่เป็นความคิดเห็นของผมเองเกี่ยวกับเรื่องของ Digital Identity จากมุมมองวิชาการในอีกหน้าหนึ่ง เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน ระหว่างสิ่งที่ผมคิดหรือฝัน กับสิ่งที่กรรมการและโครงการนี้กำลังเดินไป

โครงการนี้มีการประชุมบ่อยๆ และมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง หวังว่าจะมีเวลามาอัพเดทบ่อยๆนะครับ ตอนนี้ขอแค่ขึ้นเรื่องไว้ก่อน แล้วเมื่อมีเวลาเขียนเพิ่ม จะมา update และใส่ลิ้งเพิ่มเติม

top